Đèn đá muối tự nhiên

110.000 

Đèn đá muối tự nhiên được làm từ đá muối ngàn năm Himalaya.