Thiềm thử (cóc ngậm tiền)

640.000 

Thiềm Thử là biểu tượng của tài lộc, yên lành, là phẩm vật của sự may mắn trong công việc, bình an trong gia đạo.Duy nhất chỉ có tại Muối Hồng