Đá muối xây dựng

60.000 

Đá muối xây dựng được sản xuất từ đá muối Himalaya. Sản phẩm chuyên dụng cho phòng xông đá muối