Bồn sục Jacuzzi

    Bồn sục Jacuzzi là dạng bồn sục xây hình chữ nhật. Sử dụng máy bơm thủy lực hiện đại để tạo  các dòng xoáy nước và sóng nước liên tục.