Đức phật Di lặc

540.000 

Đèn đá muối nghệ thuật Phật tổ di lặc với dáng đứng vững chãi và gương mặt phúc hậu của đức Phật, sẵn sàng bước đi giáo hóa chúng sinh. Duy nhất chỉ có tại Muối Hồng