Tag Archives: jjimjilbang tại cẩm phả

Dự án Jjimjilbang tại Cẩm Phả đã hoàn thiện

Jjimjilbang tại Cẩm Phả, Quảng Ninh là dự án do bà Nguyễn Thị Bích Hòa...