Tag Archives: mỏ muối

Đột nhập mỏ muối hồng lớn nhất Pakistan

Muối hồng Himalaya hay còn gọi là đá muối, là một loại trầm tích quý...