Tag Archives: đầu năm mua muối

“Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi” và ý nghĩa đằng sau phong tục này

Phong tục “đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi” là một trong những nét...